Oliko profeetta Muhammedin johtama yhteisö ihanneyhteiskunta?
– katsaus islamin historiaan

Koulutuksen tavoite:
Antaa yleiskatsaus islamin historiaan ja auttaa ymmärtämään islamilaisen ja länsimaisen historiankirjoituksen jännitteisyyttä. Luento tarjoaa aavistuksen siitä, millaista on katsoa historian suurta kuvaa muslimin näkökulmasta, ja miksi länsimainen tapa käsitellä islamin historiaa voi tuntua muslimista loukkaavalle.

Iranilaisessa taideteoksessa profeetta Muhammed nimeää Alin seuraajakseen.

Islamilainen ja länsimainen islamin historiankirjoitus ei aina mene yksiin. Esimerkiksi käsitykset Koraanin alkuvaiheista eroavat paljon toisistaan. Mikä on totuus vai voiko sitä edes tietää? Luennolla tutustutaan islamin historiaan sekä islamilaisen että länsimaisen historiankirjoituksen näkökulmasta.

Luennolla voidaan myös pohtia diskurssianalyyttisestä näkökulmasta erilaisia tapoja, joilla muslimien viestinnässä rakennetaan kuvia todellisuudesta ja pyrkimyksiä, joita liittyy muslimien viestintään.