Islamin ABC
– Onko islamin perusteiden oppiminen edes mahdollista?

Koulutuksen tavoite:
Antaa osallistujille perustiedot islamista

Koulutuksessa tutustutaan tiivistetysti islamin historiaan, islamin opin ja islamilaisen uskonnonharjoituksen perusteisiin. Luennoilla käydään läpi myös islamin pääsuuntaukset.  Samalla kerron kuulijoille, että tietämällä kaiken edellisen, ei välttämättä ymmärrä islamia vielä alkuunkaan. Tämän vuoksi luennolla kiinnitetään huomio myös  islamin erilaisiin ilmenemismuodoihin osana jaettua todellisuutamme. Tällainen näkökulma auttaa ymmärtämään islamiin liittyvien viestien moninaisuutta.