Kuka Kari Vitikainen?

Valmistuin kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 1995 Jyväskylän yliopistosta luokanopettajan koulutusohjelmasta. Valmistumisensa jälkeen toimin muutaman vuoden luokanopettajana ja koulun johtajana Virtasalmella, kunnes muutin vaimoni ja kahden pienen lapsemme kanssa Istanbuliin alkuvuodesta 2001. Työnantajani mahdollisti Turkin kielen opinnot, joita suoritin vuoden aikana Istanbulin yliopiston kielitieteellisessä tiedekunnassa ja yksityisissä kielikouluissa.

Seuraavat reilut 13 vuotta vierähtivätkin Istanbulissa, jossa toimin liki seitsemän vuotta tuotantojohtajana Sat7Turk televisiokanavan käynnistämiseen tähtäävässä hankkeessa. Hankkeen keskeinen tavoite oli luoda kanava, jonka kautta turkkilaisessa maailmassa asuvat etniset (joilla tarkoitetaan armenialaisia, kreikkalaisia, syyrialaisia ja assyrialaisia vähemmistöjä) ja turkkilaiset vähemmistökristityt saisivat äänensä kuuluville muslimienemmistöisissä yhteisöissään. Työskentely televisiokanavalla ja paikallisen luterilaisen kirkon toiminnassa mukana oleminen avasivat mielenkiintoisia ikkunoita turkkilaiseen yhteiskuntaan ja lähi-itäisen ihmisen elämään.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnalle tekemäni turkkilaisessa imaamikoulutuksessa käytettävien oppikirjojen ilmentämää maailmankatsomusta analysoivan tutkimustyöni aloitin loppuvuodesta 2010.  Tutkimystyötä tein ensimmäisinä vuosina Istanbulissa toimivan ELRIM-uskontotutkimusinstituutin johtajan tehtävien ohessa. Instituutin työn puitteissa sain hyvän mahdollisuuden tutustua turkkilaiseen akateemiseen kontekstiin ja osallistua erilaisiin eri ihmisryhmien välistä yhteyttä rakentaviin dialogitilanteisiin Turkissa ja sen lähialueilla.

Suomeen palasin vaimoni ja neljän lapsemme kanssa kesällä 2014. Asetuimme asumaan kotikonnuillemme Kotkaan. Tohtorin tutkintoni valmistui syksyllä 2017. Viimeiset vuodet olen luokanopettajan työn ohessa toiminut  freelancer-luennoitsijana ja kouluttajana islamiin ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvissä kysymyksissä ja harjoittanut yritystoimintaa koulutussektorilla vuonna 2019 perustamani OPITCO-toiminimen alla.

Luokanopettajan työssäni olen erityisen kiinnostunut rakentamaan opetusta niin, että oppilas oppii laaja-alaisesti taitoja, joita hän tarvitsee elämässään myös tulevaisuudessa. Opetuksen onnistumisen kannalta on tärkeää luoda toimiva ja kannustava oppimisyhteisö, jossa oppijoiden erilaiset oppimistavat ja lahjat on otettu huomioon. Laaja kokemus mediasta ja kulttuurien kohtaamisesta on antanut hyviä eväitä opetustyöhön, jossa Suomen viimeisimmän opetussuunnitelman (2014) myötä entistä enemmän kiinnitetään huomiota siihen, kuinka lapsemme ja nuoremme pärjäävät globalisoituvasta ja teknistyvästä maailmassamme ja kasvavat kansalaisiksi, jotka osaltaan tekevät maailmastamme paremman paikan elää.

Suomalaiseen perusopetukseen ja koulutusvientiin liittyvistä hankkeista löytyy enemmän tietoa OPITCO:n sivustolla.

Otteita pitämieni koulutusten palautteista:

“Luennollasi kävi selväksi vankka ymmärrys islamista maailmankatsomuksena. Ymmärryksesi ei perustu vain akateemiseen oppineisuuteen vaan myös islamilaisen kulttuurin keskellä eletyn elämän tuomaan kokemukseen. Tällainen ymmärrys on nähdäkseni tärkeää nyt kun islam ei ole Suomessakaan enää millään tavalla kaukana. Sinulla on antaa eväitä kohtaamiseen muslimien ja islamilaisen kulttuurin kanssa.”
“Koulutusosuutesi olivat monipuolisia, asiantuntevia ja kiinnostavia. Islamin monimuotoisuus tuli kyllä kirkkaasti esille.”
“Luentosi islamista ja Lähi-idän kulttuureista ja tilanteista olivat asiantuntevia ja mielenkiintoisia. Tyylisi luennoida sopi erinomaisesti myös nuorille. Luennot olivat hyvin valmistettuja ja havainnollisia, niitä oli helppo seurata ja jopa samaistua esimerkkeihin. Paras palaute luennoista tuli tietenkin nuorilta, jotka innostuivat pohtimaan käytännönläheisiä aiheita omasta elämäntilanteestaan käsin.”
“Koko tiimin puolesta valtavat kiitokset erittäin mielenkiintoisesta luennosta! Huomasimme jälleen kerran ja ehkä hieman selvemmin, että asiat ovat todellakin hyvin monisyisiä ja siksi ratkaisujen keksiminen tai löytäminen ei ole kovin yksinkertaista.”