Kari Vitikainen kim?

"Dünya görüşü sadece bir doktrin listesi değildir. O gerçekliğin bir parçası olmanın bir yoludur. Bunu anlamazsan, muhatabını anlayamazsın." 

Ben renkli, uluslararası bir çalışma geçmişine sahip bir Finli öğretmen, eğitim bilimleri doktoru (PdD) ve girişimciyim. Eğitimcimin kariyerine ek olarak, kültürler arası iletişim ve medya, strateji geliştirme ve çok kültürlü işletmelerin yönetimi konularında deneyim kazaniyordum.

Doktora tezim Türk İmam Hatip liselerin ders kitaplarında yanşıttığı dünyagörüşüne odaklandı. Modern insancıl dünya görüşü, Hıristiyanlık, İslam ve genel olarak dünya görüşün özüne ilişkin tartışmalar, çalışmalarımda önemli bir rol oynadı. Türkiye’de ve çevresinde 2001 ile 2014 yılları arasında 13 yıl yaşadım ve çalıştım. Bu yıllar varlığımı çok etkiliyor.

Bir pedagog olarak, Finlandiya yeni ulusal öğretim planında da güçlü bir şekilde vurgulanan öğrencilerin yaşam becerilerinin (transversal competences) geliştirilmesiyle özellikle ilgileniyorum. Düşünme ve öğrenme yeteneği, farklı yaşama yollarını anlamak, farklı dünya görüşlerine karşı hoşgörü, derin okuryazarlık ve kültürler arası iletişim kurma yeteneği, BİT’in güçlü etkisini ve medyada ortaya çıkan farklı görüşleri daha derin bir şekilde anlamak, gelecekte daha da fazla ihtiyaç duyulacak beceriler ve yeteneklerdir.

OPITCO şirketinin sahibiyim.

Bazı çalıştığım kuruluşların liderlerinden aldığım geri bildirimler:

“Kari’nin liderliği ve deneyimi, ekibin hem görülen hem de görülmeyen birçok engele rağmen projeleri zamanında ve bütçeye göre tamamlamasını sağladı. Bunun için kritik olan şey, potansiyeli olan ancak az deneyime sahip olanlara ilham verme ve onları eğitme yeteneğiydi. ”

“Kari’nin etkinlikleri, öğrenme, dil ve kültürel beceriler, derinlemesine teorik düşünme, geniş kapsamlı iletişim becerilerinin etkin kullanımı ve uygulama organizasyon becerilerini olağanüstü bir şekilde birleştirdi.”

“Kari’yi zorluklardan korkmayan, enerjik, güvenilir bir lider olarak tanıdım. Onunla çalışmak bir zevkti.”

“Bay Kari Vitikainen, çalışmalarında, işinin gerekli özünü derinlemesine öğrenmeye ve bu konuda baştan sona ustalaşmaya istekli ve muktedir olan yetenekli bir stratejist ve vizyon sahibi bir lider olduğunu göstermiştir. Değişen ve kültürel açıdan zorlayıcı ortamda, ekibini tekrar tekrar hedeflerine ulaşması ve onlara ulaşması için liderlik etmeyi, cesaretlendirmeyi ve desteklemeyi olağanüstü bir şekilde başardı.”

“Görevlerinde Kari Vitikainen, sistematik olarak yenilikçi olan olağanüstü yetenekli bir çalışan olduğunu kanıtladı. Aktif çalışmaları sayesinde, yerel kültürün ortasında, Küçük Asya’daki çalışmalarımızda öncü olan AV üretimi ve İslam uzmanlığını elde etti.”