Vara – Koulutusta islamin ja lähi-itäisen kulttuurin kohtaamiseen

Luennoin ja järjestän työpajatyyppistä koulutusta kulttuurien kohtaamiseen liittyen.  Koulutustarjontani ensisijaisena  kohderyhmänä ovat kunnalliset, kirkolliset ja yksityiset tahot, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa  tai joilla on tomintaa lähi-itäisessä/islamilaisessa kulttuurissa.

Työtavat

Koulutukseni pyritään aina räätälöimään tilaajan toiveiden mukaisesti. Kasvatustieteilijänä ja opettajana olen tottunut monipuolisiin ja osallistaviin opetusmenetelmiin. Toisaalta monesti käytännön kokemuksista ammentavilla tarinoilla ja visuaalisella materiaalilla tuettu perinteisempi  luento todetaan asiakkaan kanssa parhaaksi tavaksi asian käsittelylle. Luento-opetuksessakin haluan aina antaa mahdollisuuden yleisökysymyksille ja keskustelulle. Vireä ja jopa kriittinenkin keskustelu takaa useimmiten hyvän oppimiskokemuksen. Koulutuksessa käytetyt työtavat sovitaan aina etukäteen koulutuksen tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.

Oppisisällöt

Linkkilistalla olevasta luentotarjottimestani löydät suunniteltuja luentokokonaisuuksia, joita voi muokata käytössä olevan ajan puitteisiin sopivaksi. Valittavissa olevat keskeiset teemat tiivistetysti ovat:

 • Lähi-idästä tulevan ihmisen kohtaaminen – tietoa kulttuurista ja käytännön vinkkejä arkeen ja juhlaan
 • Islamin perusteet – historia, oppi, uskonnonharjoitus ja pääsuuntaukset
 • Islamin moninaisuus – näkökulmana erilaiset islamin sisällä näkyvät “olemisen tavat”
 • Islamiin liittyvän ristiriitaisen viestinnän ymmärtäminen – diskurssianalyyttinen näkökulma erilaisiin “tapoihin rakentaa todellisuutta”
 • Radikalisoituminen, poliittisen islamin lyhyt historia ja Lähi-idän tilanne
 • Islamin ja kristinuskon teologinen vertailu (luterilainen näkökulma kristinuskoon)
 • Imaamikoulutus – koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet turkkilaisessa imaamikoultuksessa ja pohdintoja länsimaissa toteutettavaan imaamikoulutukseen liittyen
 • Katsaus Lähi-idän kristillisyyteen – historiasta tähän päivään
 • Maailmankatsomuksen olemuksen ymmärtäminen – mistä asioista ihmisen maailmankatsomus koostuu ja kuinka maailmankatsomuksen olemuksen ymmärtäminen auttaa ymmärtämään islamia

Edellä mainitut teemat ovat yhdistettävissä. Samaan koulutuspäivään sopii yleensä 2-3 kokonaisuutta.

ESIMERKKI KOULUTUS 1: Noin kolmen tunnin kokonaisuus ammattiopiston kotoutumiskoulutustiimin kieltenopettajille rakennettiin ryhmän esimiehen toiveen mukaisesti seuraavasti.

Käsiteltävät teemat:

 • Lähi-idän kulttuurin olemuksen pohtiminen, millaista kulttuurista, poliittista ja uskonnollista reppua lähi-idän ihmien kantaa  –> stereotypioiden vaarat.
 • Näkökulmia lähi-itäiseen elämänmuotoon – käytännön tilanteita, joissa suomalaisen ja Lähi-idästä tuleen maahanmuuttajan erilaiset kulttuurit kohtaavat ja selviämiskeinoja arjen kohtaamisen haasteisiin (instituutio ja ihminen, perhe, juhlat, ulkonäkö ja vaatetus, temperamentti, asia vai ihminen, totuus vai suhde, rahavirrat vai usko, islamilaiset uskonyhteisöt, kielletty ja sallittu)
 • Epäluottamus dialogin haasteena

Koulutuksen toteutus:

 • 1 osa: luento ja keskustelua (n. 35 min)
 • 2 osa: Luennoitsijan alustus kustakin teemasta, jokaisen alustuksen jälkeen teemaan liittyvä “case”, jossa käytännönläheisen esimerkin pohjalta osallistujat pohtivat keskustellen, mikä olisi oikea tapa toimia esimerkkitilanteessa. (n. 80 min)
 • 3 osa: alustus ja kysymykset ja keskustelua (n. 20 min)

Välissä taukoja, jolloin vapaata keskustelua.

ESIMERKKI KOLUTUS 2:

Noin neljän tunnin opetuskokonaisuus maahanmuuttajien kanssa työtä tekeville hiippakunnan alueella toimiville seurakuntien työntekijöille määriteltiin kurssivastaavan toiveiden pohjalta seuraavasti:

 • Aluksi kertaus islamin historiasta ja pääsuuntauksista. Poliittisen islamin ja nykymuodossaan esiintyvän jihadismi-salafismin synnyn taustoittaminen ja katsaus Lähi-idän tämän hetkiseen tilanteeseen.
 • Kolme näkökulmaa (jumalkeskeinen, ihmiskeskeinen ja henkikeskeinen) islamilaiseen maailmankatsomukseen. Esiteltyjen  näkökulmien kautta havainnollistetaan islamin monimuotoisuutta. Luennosta käy ilmi, että  islam ei ole vain dogmaattista uskoa, vaan siihen voi kuulua syvää pieteettiä ja hengellistä kokemuksellisuutta.
 • Kristillinen maailmankatsomuksen ja islamilaisen maailmankatsomuksen erot ja yhtäläisyydet. Missiologinen näkökulma.

Koulutuksen toteutus:

Koulutus toteutettiin luentokoulutuksena, jota kevennettiin keskusteluosuuksilla ja kysymyksillä jaksojen välissä.

Välissä taukoja, jolloin vapaata keskustelua.

KUSTANNUKSET

Koska jokainen koulutus on eri tavalla räätälöity kokonaisuus, koulutukset hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.