Koulutuspalvelut

Suomalaisessa kontekstissa on tarve ainakin kahdenlaiselle eri näkökulmasta tehtävälle kulttuurien kohtaamiseen liittyvälle koulutukselle. Suomalaisessa kulttuurissa kasvaneet kaipaavat koulutusta, kuinka toimia vieraassa kulttuurissa ja kohdata vieraasta kulttuurista Suomeen tulevia ihmisiä. Tutustu tarjoamiin lähi-itäisen ja islamilaisen kultuurin kohtaamiseen liittyviin luentoihin ja koulutuksiin.

Toisaalta maahanmuuttajat kaipaavat koulutusta suomalaisesta kulttuurista ja siitä, kuinka selviytyä kulttuurikontekstin muutoksesta, joka on useimmiten haastava prosessi.  Koulutuksessa on aina tärkeä lähteä liikkeelle oppijan lähtökohdista käsin. Tämän vuoksi maahanmuuttajille suunnatussa koulutuksessa on otettava huomioon myös koulutettavien kulttuuritausta. Tarjoan maahanmuuttajien kulttuuritaustan huomioonottavaa integraatiokoulutusta erityisesti Lähi-idästä ja islamilaisista maista tulleille maahanmuuttajille. Tutustu maahanmuuttajille suunnattuun koulutustarjontaani.