Mitä, laitoit sitten islamin ja terrorismin samaan lauseeseen!
– islamilainen radikalismi

Koulutuksen keskeinen tavoite:
Oppia hahmottamaan radikaalin islamin ja islamilaisen maailmankatsomuksen suhdetta.

Luentokokonaisuudessa pohdin joihinkin omiin kokemuksiini ja tunnettuihin tapahtumiin linkittyviin tapauskertomuksiin liittyen muslimin radikalisoitumisprosessia.  Luennolla pohditaan myös antaako Koraani ja islamin varhaishistoria perusteita islamilaiseen radikalismiin. Lisäksi käydään läpi joitakin muslimiyhteisön sisällä käytäviä keskusteluja, jotka auttavat ymmärtämään radikalismin ja islamin suhdetta.

Oppikokonaisuudelle varatun ajan puitteissa voidaan syventyä myös poliittisen islamin ja jihadismin syntyyn ja Lähi-idän tilanteeseen laajemmin. Lähi-idän tilanteen kartoittaminen auttaa ymmärtämään taustaa, josta monet Suomeen saapuvat muslimimaahanmuuttajat tulevat.