Tarjoan konsultointipalvelua


Konsultointia yrityksille ja organisaatioille, jotka etsivät jalansijaa turkkilaisessa kontekstissa

Toimiminen vuosien ajan erilaisissa tehtävissä Turkissa ja sen lähiympäristössä kartuttivat tärkeää pääomaa turkkilaisesta ja laajemmin lähi-itäisestä kulttuurista ja elämänmuodosta. Paikallisten käyttäytymisnormien tuntemus ja  turkin kielen taito avaavat ovia sellaisten kulissien taakse, jonne länsimaista tulevilla kontekstia tuntemattomilla ei ole pääsyä.

Kokemukset paikallisesta yrittäjyydestä, oikeuslaitoksesta, medioista, yhdistystoiminnasta ja lukuisista käytännön elämän asiainhoitoon liittyvistä kysymyksistä helpottavat toimimista Turkissa.  Vuosien varrella tutuksi ovat tulleet myös “sudenkuopat”, joihin lähi-itäistä kulttuuria tuntemattomat voivat langeta esimerkiksi  suunnitellessaan  yritystoimintaa vieraan kulttuurin keskellä. Kulttuurituntemus ja erilaisiin hankkeisiin liittyvä kokemukseni nimenomaan turkkilaisessa kontekstissa voivat olla avuksi organisaatiolle, joka pyrkii käynnistämään toimintaa Turkissa tai sen lähialueilla.


Konsultointia tahoille, jotka ovat osallisia länsimaisessa kontekstissa toteutetun imaamikoulutuksen suunnittelussa

Turkkilaiseen imaamikoulutukseen liittyvän väitöskirjatyöni myötä olen perehtynyt turkkilaisen imaamikoulutuksen rakenteeseen ja oppisisältöihin. Keskeinen havainto tutkimuksessani oli, että imaamikoulutuksen koulutusstrategiaa luotaessa on päästävät oppilauselmien ja lakitulkintojen taakse ja pyrittävä määrittelemään, millaista maailmankatsomusta koulutuksella pyritään rakentamaan. Turkkilaisen aineiston vertaaminen laajemmin lähi-itäiseen oppikirjatutkimukseen ja suomalaiseen kontekstiin osoittaa, missä ovat kipukohdat, kun imaamikoulutusta pyritään rakentamaan sekulaarin lainsäädännön määrittämässä todellisuudessa. Olen mielelläni avuksi länsimaissa toteutetun imaamikoulutuksen tarvetta ja sisällöllisiä kysymyksiä kartoittavissa hankkeissa.  (ks. puheeni Imaamit Suomessa -selvityksen päätösseminaarissa)


Konsultointia tahoille, jotka ovat kiinnostuneita akateemisesta yhteistyöstä turkkilaisten ja iranilaisten yliopistojen kanssa

Oman tutkimustyön tekeminen ja uskontotutkimusinstituutin vetäminen lähi-itäisessä kontekstissa auttoi luomaan suhteita eri akateemisiin toimijoihin sekä Turkissa että Iranissa. Jos yhteisösi on kiinnostunut teologian ja kasvatustieteen alueella tapahtuvasta akateemisesta yhteistyöstä (esim. vierailut, opiskelijavaihto, tutkimuksellinen yhteistyö jne.) lähi-itäisten yliopistojen kanssa, voin olla avuksi.


Konsultointia tahoille, jotka pyrkivät rakentamaan uskontodialogia muslimien kanssa

Uskontoinstituutin johtajan roolissa saatu kokemus akateemisella ja ruohonjuuritasolla tapahtuneesta uskontodialogista on hyvä pääoma polarisoituneessa maailmantilanteessamme, jossa dialogia eri ihmisryhmien välillä tarvitaan kipeästi. Voin olla apuna erilaisten dialogihankkeiden strategisessa suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.


Konsultointia tahoille, jotka pyrkivät markkinoimaan suomalaista koulutusosaamista lähi-itäiseen kontekstiin

Suomen menestys erilaisissa kansainvälisissä mittauksissa on tehnyt suomalaisesta koulusta vientituotteen.  Uudistunut opetussuunnitelma rakentaa kestävää, tulevaisuuden taitoihin painottavaa oppimiskulttuuria, jonka uskon pitävän Suomen mainetta yllä koulutuksen edelläkävijämaana myös jatkossa.

Erilaisten kulttuurien kohtaamien on keskeinen haaste myös koulutusviennissä.  Kokemukseni  Lähi-idän kulttuureista ja maailmankatsomuksista ja toisaalta kokemukseni suomalaisesta koulusta ruohonjuuritasolla toimivana opettajana ja opetussuunnitelma uudistusta kouluuni jalkauttavana tutor-opettajana antavat hyvän mahdollisuuden toimia siltana suomalaisen koululaitoksen ja Lähi-idän maissa koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa. Koulutusvientiin liittyviä yhteistyöhankkeita toteutan jatkossa enenevissä määrin OPITCO-yrityksen alla.


Työskentelemieni organisaatioiden johtajilta saamaani palautetta:

Kari’s leadership and experience enabled the team to complete projects on time and on budget despite many hurdles both seen and unseen. Critical to this was his ability to inspire and train other who had potential but little experience.


Karin toiminnassa on poikkeuksellisella tavalla yhdistynyt oppimisen jano, kieli- ja kuttuuriosaaminen, syvällinen teoreettinen ajattelu, laaja-alaisten kommunikointitaitojen tehokas hyödyntäminen ja käytännöllinen organisointikyky.

Olen oppinut tuntemaan Karin haasteita pelkäämättömänä, aikaansaavana ja luotettavana johtajana, jonka kanssa on ilo työskennellä.


In his work, Mr. Kari Vitikainen has shown to be a talented strategist and a visionary leader, who is willing and capable to learn the necessary substance of his work deeply and master it thoroughly. In the changing and culturally challenging environment, he has extraordinarily managed to lead, encourage and support his team to repeatedly reach and outreach its goals.


Tehtävissään Kari Vitikainen on osoittautunut johtamiseen poikkeuksellisen kykeneväksi työntekijäksi, joka on ollut suunnitelmallisesti uutta luova. Aktiivisella toiminnallaan hän on saavuttanut paikallisen kulttuurin keskellä AV-tuotannon ja islamin asiantuntemuksen, joka on ollut työssämme Etu-Aasiassa uraauurtava.